Giỏ hàng

Giày bóng đá kid

PHANTOM GX ACADEMY DF WC TF
-45%
2 phiên bản màu sắc
1,237,500₫ 2,250,000₫
 • CAM / 33.5
 • 36.5 / CAM
1,237,500₫ 2,250,000₫
PHANTOM GX ACADEMY TF
-45%
4 phiên bản màu sắc
1,237,500₫ 2,250,000₫
 • 33.5 / XANH
 • 35.5 / XANH
 • 36 / XANH
 • 38.5 / XANH
1,237,500₫ 2,250,000₫
REBULA 3 SELECT JR AS
-45%
6 phiên bản màu sắc
819,500₫ 1,490,000₫
 • TRẮNG XANH / 33
 • TRẮNG XANH / 34
 • TRẮNG XANH / 34.5
 • TRẮNG XANH / 35
 • TRẮNG XANH / 36
 • TRẮNG XANH / 36.5
819,500₫ 1,490,000₫
SUPERFLY 7 ACADEMY CR7 TF
-45%
8 phiên bản màu sắc
1,017,500₫ 1,850,000₫
 • ĐEN TRẮNG CAM / 33.5
 • ĐEN TRẮNG CAM / 34
 • ĐEN TRẮNG CAM / 34.5
 • ĐEN TRẮNG CAM / 35
 • ĐEN TRẮNG CAM / 36
 • ĐEN TRẮNG CAM / 36.5
 • ĐEN TRẮNG CAM / 37.5
 • ĐEN TRẮNG CAM / 38.5
1,017,500₫ 1,850,000₫
SUPERFLY 9 ACADEMY KID TF
-45%
3 phiên bản màu sắc
1,237,500₫ 2,250,000₫
 • HỒNG / 33.5
 • HỒNG / 36
 • HỒNG / 37.5
1,237,500₫ 2,250,000₫
SUPERFLY 9 ACADEMY TF
-45%
3 phiên bản màu sắc
1,237,500₫ 2,250,000₫
 • NÂU / 33.5
 • NÂU / 34
 • NÂU / 38.5
1,237,500₫ 2,250,000₫
SUPERFLY 9 ACADEMY TF
-45%
1 phiên bản màu sắc
1,237,500₫ 2,250,000₫
 • BẠC / 33.5
1,237,500₫ 2,250,000₫
TIEMPO 10 ACADEMY KID TF
-45%
8 phiên bản màu sắc
1,237,500₫ 2,250,000₫
 • CAM / 33.5
 • 34 / CAM
 • 34.5 / CAM
 • 35.5 / CAM
 • 36 / CAM
 • 36.5 / CAM
 • 37.5 / CAM
 • 38.5 / CAM
1,237,500₫ 2,250,000₫
VAPOR 13 ACADEMY TF
-45%
8 phiên bản màu sắc
1,017,500₫ 1,850,000₫
 • VÀNG / 33.5
 • VÀNG / 34
 • VÀNG / 34.5
 • VÀNG / 35
 • VÀNG / 36
 • VÀNG / 36.5
 • VÀNG / 37.5
 • VÀNG / 38.5
1,017,500₫ 1,850,000₫
VAPOR 15 ACADEMY HG KID TF
-45%
1 phiên bản màu sắc
1,237,500₫ 2,250,000₫
 • HỒNG / 33.5
1,237,500₫ 2,250,000₫
VAPOR 15 ACADEMY KID IC
-45%
1 phiên bản màu sắc
1,237,500₫ 2,250,000₫
 • HỒNG / 33.5
1,237,500₫ 2,250,000₫
VAPOR 15 ACADEMY KID TF
-45%
1 phiên bản màu sắc
1,237,500₫ 2,250,000₫
 • 33.5 / TRẮNG
1,237,500₫ 2,250,000₫
VAPOR 15 ACADEMY KID TF
-45%
1 phiên bản màu sắc
1,237,500₫ 2,250,000₫
 • 33.5 / HỒNG
1,237,500₫ 2,250,000₫
Facebook Zalo Top